Qaid Holman

Since I have finished an Arts degree at the University of Nitra I am working as a multidisciplinary artist. At the beginning of my career, I was focused on interior design and wall painting until the point when I have opened my own gallery in Bratislava.
My first solo show "TIMELAPSE" came in the year 2015, which was followed by the ones in Trenčín and Bratislava. Besides solo exhibitions, I was organising multiple editions of the ART IN PARK festival - the art section in Trenčianske Teplice, as well as collaborations in the Pohoda and Uprising festival. Currently, I run a tattoo studio and I am starting to shift back to painting as a way of multispectral research focused not only on techniques and materials. Besides listening to my feelings, observing society, its reactions and evolution is an endless inspiration to me.

Ako všestraný výtvarník fungujem od ukončenia VŠ v Nitre s jednooborovým zameraním na výtvarno. Kontinuálne som sa živil vytvarným interiérovým dizajnom a wallpaintingom, až pokiaľ s om si otvoril galériu, kde som tvoril a vystavoval zároveň.
V roku 2015 som mal otvorenie sólo vernisáže "ČASOZBER" a po nej ďalšie v Trenčíne a Bratislave. Ďalej som organizoval niekoľko ročníkov ART IN PARK festival - výtvarnú sekciu v Trenčianskych Tepliciach a ďalšie spolupráce s festivalmi Pohoda a Uprising. Momentálne mám tetovacie štúdio a znovu sa prinavraciam k maľbe. Je to širokospektrálny výskum nielen samotných remeselných techník a materiálov. Pozorovanie spoločnosti, jej vývoj a reakcie, ktoré spracovávam svojím pohľadom do jednotlivých tém je nekonečnou inšpiráciou, ale nastanú aj momenty, kde tvorím uvoľnene a načúvam pocitom.