Exhibitions / TBT
Throwback tattoo
Wakelake, Bratislava, 2021

The name of the TBT exhibition came from the present situation as a look back to my tattoo pieces from the last 4 years. A journey of techniques, styles and constant learning through the tattoo art form. Creative approach may vary as much on every individual as on different parts of the skin.

Názov vernisáže TBT vznikol z aktuálnej situácie ako obhliadnutie sa za tattoo tvorbou z obdobia posledných 4 rokov. Prechodom rôznych tattoo techník, štýlov prevedenia a neustáleho učenia sa novych skúseností pri tejto výtvarno remeselnej tvorbe. Nie je to len o rôznych výtvarných prístupoch ale taktiež práca s kožou, ktorá je na každom mieste na tele iná a samozrejme aj na každom jednotlivcovi. Nemyslím si, že som dosiahol v jednom alebo druhom smere vrchol - to absolútne, určite ale dostatočné naplnenie a pochopenie, že sa potrebujem posunúť ďalej a to v smere maľby.