Exhibitions / Timelapse
Holman's gallery
Bratislava, 2015

Timelapse - exhibition of art pieces collected throughout the year 2014 and 2015. These creations reflect daily feelings and impressions on the society and places of its conception. Diverse themes with combined techniques (oil, acrylic, collage, building materials).

Časozber je názov výstavy zozbieraných diel z obdobia rokov 2014-2015. Tvorba odráža vnemy každodenných pohľadov a pocitov na spoločnosť a miesta, poďla toho na akom mieste som sa ocitol. Témy sú rôznorodé a tvorené kombinovanými technikami (olej, akryl, koláž a stavebná chémia).